22.03.2014 родились щенки (2 коб. и 2 суки) от // 22.03.2014 puppies was born (2 males & 2 females) from

VA1(UA) Flint - Richard Algrish Haus x V Cheza vom Sparthof

Gerzoginya vom Sparthof        

 

СУКА ПРОДАЕТСЯ  // female FOR SALE

 

Gracie vom Sparthof

 

СУКА  ПРОДАНА // female SOLD

VA1(UA) Flint-Richard Algrish Haus VA1(UA) Krass v. Haus Shutse  VA1(CSZ), VA2 Odin v. Holtkamper Hof
VA1(BLR), VA(UA,Hung) Vena iz Belogo Yara

 

V Kortni Lav V Yaco v. Haus Koder
V Varvara Djenestra
V Cheza v. Sparthof VA1(RU, BLR) Cent v. Haus Portofino VA 1 Zamp v. Thermodos
V Carina v. Wildsteiger Landhaus
V Vora Ukrainian Land VA1(CSZ) Whisky v. Bierstadter Hof
VA (UA) Canina v. Lechtal