B - помет vom Sparthof(Ares - Sparta Mon Sad)

Bastian vom Sparthof

O - помет vom Sparthof(VA Uras z Dalevoy Zemli - Sparta Mon Sad)

Osman vom Sparthof

Orlanda vom Sparthof

G - помет vom Sparthof (Sanni Ukrainian Land - Sparta Mon Sad)

Gangster vom Sparthof

Golden Ledy vom Sparthof